DomGut

Specjal Plus

< wróć
 
Specjal Plus – Elastyczna wykładzina homogeniczna. Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na działanie mikroorganizmów. Może być stosowana w pomieszczeniach, w których stale przebywają ludzie, w obiektach użyteczności publicznej o bardzo wysokiej intensywności użytkowania, w o obiektach przemysłu lekkiego, o wysokiej intensywności użytkowania oraz w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną, np. na stanowiskach montażu i obsługi elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej, diagnostycznej, transmisyjnej, a także urządzeń komputerowych.
 
szerokość: 2 m
warstwa użytkowa: 2 mm
grubość całkowita: 2 mm
długośc rolki - 40 m2
waga całkowita: 3500 g/m2